Bestyrelsen
- ser således ud
 
 
med følgende kontaktoplysninger:
 
 
Carl Thomsen
best. medlem
2166 1504
carl_thomsen@
post.tele.dk
 
Annette Sørensen
kasserer
4774 9883
assandbjerg@
webspeed.dk
 
Birthe Madsen
Formand
6095 9552
dbmadsen@
live.dk 
 
Grethe Hessellund
best.medlem
2237 0245
grhe@live.dk 
 
 
 
 
Erik B. Hansen
næstformand 4774 9206
birkhansen@
webspeed.dk
 
Kirsten Nielsen
best.medlem
5189 4125
kon3300@gmail.com
 
Karin Kristiansen
sekretær
4772 5024
kkr3300@gmail.com
 
 
 Kontingent
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det årlige kontingent er sammensat
således:
Kontingent folkedans/ linedance             kr.  520,00
DF                                                       kr.  180,00
I alt                                                     kr.  700,00
 
Passivt medlemskab (foren.)                  kr.  150,00
Passivt medlemskab (foren.+ DF)           kr.  330,00
Et kontingent dækker deltagelse på begge hold.
 
Kontingentet bedes indbetalt senest 15. oktober 2018
til Nordea Bank, reg. nr. 1307 kt. nr. 0564 244 694
 
 
 Dragtsyning
 
 
 
 
Hvis der er tilmeldinger nok laves der et hold efter aftale.
 
Kontakt Henny Thygesen på tlf. 4774 9613,
hvis du er interesseret. 
   
 
 
 
Webmaster: Kirsten Nielsen | Hillerødvej 136, 3300 Frederiksværk  | Tlf.: 5189 4125